CAMERA HIKVISION

CAMERA HD PARAGON

thông tin liên hệ
Phan Duy Tú
Kỹ Thuật
0916 487 186 - 0973 09 5114

Chia sẻ lên:
DGH 4 Kênh H264

DGH 4 Kênh H264

Xem thêm các sản phẩm liên quan
NVR 2K 8 kênh
NVR 2K 8 kênh
NVR 4K 16 kênh
NVR 4K 16 kênh
NVR 16 kênh
NVR 16 kênh
NVR 8 kênh
NVR 8 kênh
NVR IP 4 kênh
NVR IP 4 kênh
Panovu mini
Panovu mini
DGH 8 Kênh H264
DGH 8 Kênh H264
DGH 4 Kênh H264
DGH 4 Kênh H264
DVR 16 kênh H265+
DVR 16 kênh H265+
DVR 8 kênh H265+
DVR 8 kênh H265+
Camera 2 Megapixel
Camera 2 Megapixel
DVR 4 kênh H265+
DVR 4 kênh H265+
Camera 5 Megapixel
Camera 5 Megapixel
Camera 3 Megapixel
Camera 3 Megapixel
Camera Dome 2 Megapixel
Camera Dome 2 Megapixel
Camera 1 Megapixel
Camera 1 Megapixel
Camera Zoom 20X
Camera Zoom 20X
Camera Zoom 50x
Camera Zoom 50x
Camera Speed Dome
Camera Speed Dome
Camera Zoom 15X
Camera Zoom 15X
Camera 360
Camera 360
Camera có âm thanh
Camera có âm thanh
Camera thân nhỏ 2mp
Camera thân nhỏ 2mp
Camera thân IP 2mp
Camera thân IP 2mp
Camera Dome IP 2mp
Camera Dome IP 2mp