CAMERA HIKVISION

CAMERA HD PARAGON

thông tin liên hệ
Phan Duy Tú
Kỹ Thuật
0916 487 186 - 0973 09 5114

NVR HDPARAGON

SPEED DOME HỒNG NGOẠI
SPEED DOME HỒNG NGOẠI
HỒNG NGOẠI THÔNG MINH
HỒNG NGOẠI THÔNG MINH
DOME HỒNG NGOẠI THÔNG MINH
DOME HỒNG NGOẠI THÔNG MINH
HỒNG NGOẠI TẦM XA
HỒNG NGOẠI TẦM XA
HỒNG NGOẠI TẦM XA
HỒNG NGOẠI TẦM XA