CAMERA HIKVISION

CAMERA HD PARAGON

thông tin liên hệ
Phan Duy Tú
Kỹ Thuật
0916 487 186 - 0973 09 5114

DVR HDPARAGON

Cáp HDMI Unitek YC 115 (5m)
Cáp HDMI Unitek YC 115 (5m)
ĐẦU NỐI TÍN HIỆU
ĐẦU NỐI TÍN HIỆU
CHÂN ĐẾ SPEED DOME
CHÂN ĐẾ SPEED DOME
ĐẦU NỐI TÍN HIỆU
ĐẦU NỐI TÍN HIỆU