CAMERA HIKVISION

CAMERA HD PARAGON

thông tin liên hệ
Phan Duy Tú
Kỹ Thuật
0916 487 186 - 0973 09 5114

ĐẦU GHI HÌNH IP

NVR 2K 8 kênh
NVR 2K 8 kênh
NVR 2K 4 kênh
NVR 2K 4 kênh
NVR 16 kênh
NVR 16 kênh
NVR 8 kênh
NVR 8 kênh
NVR IP 4 kênh
NVR IP 4 kênh