CAMERA HIKVISION

CAMERA HD PARAGON

thông tin liên hệ
Phan Duy Tú
Kỹ Thuật
0916 487 186 - 0973 09 5114

ĐẦU GHI HÌNH TVI

DVR 8 Kênh H264
DVR 8 Kênh H264
DVR 4 Kênh H264
DVR 4 Kênh H264
DGH 16 Kênh H265+
DGH 16 Kênh H265+
DGH 8 Kênh H265+
DGH 8 Kênh H265+
DGH 4 Kênh H265+
DGH 4 Kênh H265+